Společensky účelná pracovní místa z pohledu DRD s.r.o.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.2.2011 do 30.6.2011 bude u DRD, s.r.o. v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM.

Detailní informace jsou uvedeny v příloze.

Příloha: