Politika společnosti

Politika řízení kvality
společnosti DRD, s.r.o.


Vedení společnosti DRD, s.r.o., si uvědomuje důležitost a význam kvality ve svém dalším působení v tržním, konkurenčním prostředí a vedeno snahou vybudovat vysoce úspěšnou společnost,


potvrzuje
politiku řízení kvality
(vyhlášenou od 01.12.2006)


Veškeré aktivity společnosti DRD s.r.o. budou jednoznačně a důsledně orientovány k požadavkům a potřebám zákazníků s cílem zajistit uspokojování jejich potřeb, získání a udržení jejich trvalé důvěry.


Tento závazek společnosti DRD, s.r.o. je možné naplnit pouze s odborně zdatnými a způsobilými zaměstnanci a spolupracovníky, pro které je kvalita odpovědností a výzvou.
Vedení společnosti na podporu tohoto závazku vyvíjí snahu:

 

  • neustále zlepšovat efektivnost řízení, pracovní metody a pracovní prostředí především prostřednictvím vhodně stanovených cílů a kontrolních mechanizmů, zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců i dodavatelů,
  • dbát o uplatnění zákonných norem a požadavků do řídící dokumentace společnosti a jejich naplnění přenášet do praxe,
  • dbát na neustálé zlepšování a rozvoj dovedností a znalostí zaměstnanců,
  • navazovat s dodavateli oboustranně prospěšnou, ekonomicky zajímavou a trvalou spolupráci,
  • pravidelně přezkoumávat celý systém jakosti s komplexním využitím všech dostupných zdrojů, vedoucích k neustálému zlepšování celého systému jakosti ve společnosti a tím i naplňování této politiky.


V Horních Bludovicích 01.07.2009

Ing. Jiří Šimšálek

jednatel