Logo DRD sro

Spolehlivý dodavatel elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a prachu.
Zabýváme se dodávkami nevýbušných elektrických, elektronických, zabezpečovacích, měřících, regulačních a analyzačních zařízení. Jsme zaměření na dodávky elektrických zařízení pro doly a lomy. Spolupracujeme s významnými výrobci nevýbušných zařízení a podílíme se na vývoji nových nevýbušných zařízení.

Přidán certifikát ISO 9001, EKOKOM

Do sekce "Certifikace" byl přidán nový certifikát ISO 9001 v české, anglické a polské verzi. Dále také certifikát EKOKOM.

Společensky účelná pracovní místa z pohledu DRD s.r.o.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.2.2011 do 30.6.2011 bude u DRD, s.r.o. v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM.